درباره ما

شرکت آینده باور تیدا با هدف تولید نرم افزارهای رایانه ای و اپلیکیشن های کاربردی و تجاری سازی آنها برای عرضه خدمات و فروش و همچنین صادرات دانش فنی و نرم افزارهای تولیدی تاسیس گردیده است. یکی از خدماتی که توجه موسسان شرکت را به خود جلب نمود نحوه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای توسط وکلا مجرب و متخصص در بخشهای مختلف حقوقی و اداری در سراسر کشور و خارج مرزها در سطح بین المللی بود که استفاده از تجربیات گذشته و ارتقاء دانش فنی و رفع معایب پلاتفرم قبلی را بهسازی و اپلیکیشن کاربردی آنرا برای استفاده راحت و آسان کاربران داخلی و بین المللی طراحی و راه اندازی نموده و بنا بر مقتضیات زمانی نسبت به آپدیت و بروزرسانی نرم افزار اقدام می نماید امید است که ارائه این خدمات منجر به نشر فرهنگ حقوقی استفاده از وکلا متخصص گردد.